www.quangnamtourism.com.vn


      .:

 

 

   Thống kê du lịch  

Kết quả hoạt động kinh doanh du lịch năm 2004

     - Nhờ đẩy mạnh công tác thị trường, tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch, hoạt động du lịch đă phục hồi sau dịch SARS và dịch cúm gia cầm, từ quí II/2004 lượng khách đến tham quan, lưu trú ngày càng tăng lên. Trong những tháng cuối năm 2004 khách lưu trú tăng mạnh ở các khách sạn lớn tại Hội An, công suất sử dụng buồng pḥng tại nhiều khách sạn đạt cao như Victoria, khách sạn Hội An, Vĩnh Hưng...
     Tổng lượt khách đến Quảng Nam năm 2004 là 1.025.309 lượt tăng 24,1% so năm 2003, trong đó khách quốc tế 508.857 lượt tăng 26,5% so năm 2003, khách nội địa là 516.452 lượt tăng 21,9% so năm 2003.
     - Khách lưu trú là 320.184 lượt tăng 26,9% so năm 2003, trong đó khách quốc tế 214.000 lượt tăng 30,2% so năm 2003.
     - Khách tham quan 705.125 lượt tăng 22,9% so năm 2003, trong đó khách quốc tế 296.686 lượt tăng 24,0% so năm 2003.
     + Khách tham quan Hội An 429.316 lượt, tăng 31,0% so năm 2003, trong đó khách quốc tế 212.490 lượt.
     + Khách tham quan Mỹ Sơn 107.512 lượt, tăng 27,8% so năm 2003, trong đó khách quốc tế 66.034 lượt.
     Thu nhập xă hội từ du lịch năm 2004 ước tính 450 tỷ đồng tăng 35% so năm 2003.

     Qua phân tích cơ cấu khách lưu trú cho thấy khách Pháp vẫn dẫn đầu, chiếm 15,42% (năm 2003 là 17,37%), tiếp theo là khách Úc 13,6% (năm 2003 là 11,3%), Anh 9,9% (năm 2003 là 11,75%), du khách Úc và Mỹ có xu hướng tăng tuy nhiên du khách Nhật Bản và một số thị trường truyền thống của du lịch Quảng Nam như Anh, Pháp lại có xu hướng giảm. Sau khi có Quyết định 849 của Bộ Công An, ngành đă triển khai một số biện pháp thu hút du khách Trung Quốc tuy nhiên kết quả c̣n hạn chế, lượng khách Trung Quốc vẫn mới chiếm 0,56% tổng lượt khách quốc tế tại Quảng Nam. Đây là những cơ sở để ngành du lịch tiếp tục hoạch định các chính sách về thị trường, đầu tư dịch vụ và quảng bá, xúc tiến du lịch trong năm 2005.

  Kết quả kinh doanh qua các năm

.: Kết quả hoạt động kinh doanh du lịch năm 2008

.:
Kết quả hoạt động kinh doanh du lịch năm 2007

.: Kết quả hoạt động kinh doanh du lịch năm 2006

.: Kết quả hoạt động kinh doanh du lịch năm 2005

.: Kết quả hoạt động kinh doanh du lịch năm 2004  

quangnamtourism.com.vn

     Tỷ giá ngoại tệ

Thời tiết tại Hội An
Du bao thoi tiet - Tỉnh Quảng Nam

 
 
 
quangnamtourism.com.vn
Bản quyền của Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Quảng Nam


 

 

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Quảng Nam

 

Giấy phép số : 311/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 13/10/2006
Địa chỉ: 47, 49, 51 Phan Châu Trinh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Tel/Fax: (84.510) 3916961
Email: ttxtdl@quangnamtourism.com.vn / tpc.quangnam@gmail.com