Ngân hàng OCB - Chi nhánh Tam Kỳ -

Lô D41-42, N10, phường Phước Hòa, thành phố Tam Kỳ

0235.3818818

Ngân hàng OCB - Chi nhánh Hội An -

540 Hai Bà Trưng, phường Tân An, thành phố Hội An

0235.3920777

Z