HOI AN TRADITIONAL ART PERFORMANCES

66 Bach Dang St., Minh An Ward, Hoi An City, Quang Nam Province

Phone: 0235.3861327

Description

Biểu diễn nghệ thuật cổ truyền mang lại nhiều sự thích thú cho đông đảo du khách, góp phần bảo tồn các giá trị văn hoá của địa phương. Nhiều chương trình, tiết mục đặc sắc như: Hô hát bài chòi, dân ca Quảng Nam, dân ca Trung Trung Bộ... Nghệ thuật cổ truyền trở thành một sản phẩm văn hóa phục vụ du lịch tại các điểm du lịch.
 

Introdution

×

Biểu diễn nghệ thuật cổ truyền mang lại nhiều sự thích thú cho đông đảo du khách, góp phần bảo tồn các giá trị văn hoá của địa phương. Nhiều chương trình, tiết mục đặc sắc như: Hô hát bài chòi, dân ca Quảng Nam, dân ca Trung Trung Bộ... Nghệ thuật cổ truyền trở thành một sản phẩm văn hóa phục vụ du lịch tại các điểm du lịch.
 

Review and Evaluation

/ 5
evaluate

You need to or Register new account for leaving comments.

Map

Related Post

Sample Plan


Z