Bảo tàng Điện Bàn

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0235.3716176

Thời gian tham quan tại một điểm: 60 phút

Mở cửa: 8:00 SA - Đóng cửa: 8:59 CH

Email: pvhtt.dienban@quangnam.gov.vn

Địa chỉ: 13 Hoàng Diệu, Phường Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Bảo tàng Điện Bàn tại phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn. Bảo tàng được xây dựng từ 1977 và khánh thành đưa vào sử dụng năm 1982 với diện tích 1.200 m2. Hiện nay bảo tàng đã có hơn 1.000 hiện vật với nhiều hiện vật độc đáo.    

Bình luận và Đánh giá

/ 5
đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Bảo tàng Điện Bàn tại phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn. Bảo tàng được xây dựng từ 1977 và khánh thành đưa vào sử dụng năm 1982 với diện tích 1.200 m2. Hiện nay bảo tàng đã có hơn 1.000 hiện vật với nhiều hiện vật độc đáo.    

Lịch trình của bạn

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Z