Bảo tàng Văn hóa dân gian Hội An
Bảo tàng Văn hóa dân gian Hội An
Bảo tàng Văn hóa dân gian Hội An
Bảo tàng Văn hóa dân gian Hội An
Bảo tàng Văn hóa dân gian Hội An

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0843.428888

Thời gian tham quan tại một điểm: 60 phút

Mở cửa: 8:00 SA - Đóng cửa: 8:30 CH

Email: hoiancmmp@gmail.com

Địa chỉ: 33 Nguyễn Thái Học, Phường Minh An, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Bảo tàng Văn hóa Dân gian Hội An là nơi trưng bày nhiều hiện vật, giới thiệu 04 chủ đề chính: Nghệ thuật tạo hình dân gian, nghệ thuật diễn xướng dân gian, ngành nghề truyền thống và sinh hoạt dân gian. Bảo tàng Văn hóa Dân gian đã thể hiện các giá trị thuộc văn hóa phi vật thể, giới thiệu về bề dày truyền thống văn hóa, sự sáng tạo, những đóng góp của các thế hệ cư dân địa phương trong quá trình xây dựng và phát triển vùng đất Hội An.    
 

Giới thiệu

×

Bảo tàng Văn hóa Dân gian Hội An là nơi trưng bày nhiều hiện vật, giới thiệu 04 chủ đề chính: Nghệ thuật tạo hình dân gian, nghệ thuật diễn xướng dân gian, ngành nghề truyền thống và sinh hoạt dân gian. Bảo tàng Văn hóa Dân gian đã thể hiện các giá trị thuộc văn hóa phi vật thể, giới thiệu về bề dày truyền thống văn hóa, sự sáng tạo, những đóng góp của các thế hệ cư dân địa phương trong quá trình xây dựng và phát triển vùng đất Hội An.    
 

Bình luận và Đánh giá

/ 5
đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.

Bản đồ

Lịch trình của bạn

Lưu trú

Ẩm thực

Z