Nhà cổ Quân Thắng (77  Trần Phú, Hội An)
Nhà cổ Quân Thắng (77  Trần Phú, Hội An)
Nhà cổ Quân Thắng (77  Trần Phú, Hội An)
Nhà cổ Quân Thắng (77  Trần Phú, Hội An)
Nhà cổ Quân Thắng (77  Trần Phú, Hội An)
Nhà cổ Quân Thắng (77  Trần Phú, Hội An)
Nhà cổ Quân Thắng (77  Trần Phú, Hội An)
Nhà cổ Quân Thắng (77  Trần Phú, Hội An)
Nhà cổ Quân Thắng (77  Trần Phú, Hội An)
Nhà cổ Quân Thắng (77  Trần Phú, Hội An)

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0843.428888

Thời gian tham quan tại một điểm: 60 phút

Mở cửa: 8:00 SA - Đóng cửa: 9:00 CH

Email: hoiancmmp@gmail.com

Địa chỉ: 77 Trần Phú, Phường Minh An, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Nhà cổ Quân Thắng có niên đại hơn 150 năm, mang phong cách kiến trúc vùng Hoa Hạ - Trung Hoa. Ngôi nhà được bảo tồn khá nguyên trạng. Kiến trúc điêu khắc gỗ đều do các nghệ nhân làng mộc Kim Bồng chế tác. Cách bài trí nội thất giúp hình dung được phần nào lối sống của các thế hệ chủ nhân, những người thuộc tầng lớp thương gia ở thương cảng Hội An trước đây.
 

Giới thiệu

×

Nhà cổ Quân Thắng có niên đại hơn 150 năm, mang phong cách kiến trúc vùng Hoa Hạ - Trung Hoa. Ngôi nhà được bảo tồn khá nguyên trạng. Kiến trúc điêu khắc gỗ đều do các nghệ nhân làng mộc Kim Bồng chế tác. Cách bài trí nội thất giúp hình dung được phần nào lối sống của các thế hệ chủ nhân, những người thuộc tầng lớp thương gia ở thương cảng Hội An trước đây.
 

Bình luận và Đánh giá

/ 5
đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.

Bản đồ

Lịch trình của bạn

Lưu trú

Ẩm thực

Z