Unique Gifts Hoi An - Lotus Leaf Fine Arts & Jewellery

395 Cửa Đại, Phường Cửa Đại, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

visitor@quangnamtourism.com.vn

Số điện thoại: 0905.484068

Mô tả

Unique Gifts Hoi An - Lotus Leaf Fine Arts & Jewellery  lá Sen 1 doanh nghiệp xã hội, chuyên sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ chất lượng làm bằng tay bởi những nghệ nhân là người khuyết tật địa phương. Với mục tiêu tìm kiếm và hỗ trợ những người khuyết tật có một công việc làm ổn định, giúp họ hoà nhập vào cộng đồng.... Tất cả sản phẩm của Lá Sen đều do người khuyết tật địa phương làm, để giúp NKT (PWD) hoà nhập với cộng đồng và sống có ích.
 

Bình luận và Đánh giá

/ 5
đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.

Bản đồ

Lịch trình của bạn

Lưu trú

Ẩm thực

Z