Ngân hàng Eximbank Quảng Nam -

226-228 Phan ChuTrinh, An Mỹ, TP Tam Kỳ

02356.252246

Ngân hàng Eximbank Nam Phước -

QL 1A, KP Long Xuyên 1, Nam Phước, Duy Xuyên

02353.777368

Ngân hàng Eximbank Hội An -

22 Trần Hưng Đạo, Cẩm Phô,TP Hội An

02353.926555

Z