ATM BIDV Phan Châu Trinh - Tam Kỳ -

562 Phan Châu Trinh, thành phố Tam Kỳ

0235.3858 997

ATM BIDV Điện Bàn -

Khối 3, Thị trấn Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn

0235.3716737

ATM BIDV Hội An -

580 Cửa Đại, thành phố Hội An

0235.3915181

ATM BIDV Điện Bàn -

Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn

0235.3716775

ATM BIDV Quảng Nam -

112 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ

0235.3859188

ATM BIDV Chu Lai -

Khối 4, Thị trấn Núi Thành

0235.3570568

ATM BIDV Hương An -

Quốc lộ 1A, Thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn

0235.3657888

ATM BIDV Duy Xuyên -

438 Hùng Vương, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên

02353.8999699

ATM BIDV Cẩm Phô -

86 Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An

0235.3919789

ATM BIDV Núi Thành -

65 Phạm Văn Đồng, huyện Núi Thành

0235.3570573

Z