Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - chi nhánh Tam Kỳ -

204 Phan Châu Trinh, phường Phước Hòa, thành phố Tam Kỳ

0235.3858668

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - chi nhánh Hội An -

562 Hai Bà Trưng, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An

0235.3864668

Z